autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

Būvprojekts minimālā sastāvā – vai tiešām ar to pietiek?

Internetā bieži vien var sastapties ar viedokli, ka izstrādājot privātmājas projektu ir vajadzīgs tikai būvprojekts minimālā sastāvā. Par to, kāda ir pareizā, likumu prasībām atbilstošā secība, konsultēja arhitektu biroja SIA “Arhitekt” valdes loceklis Jānis Kalnietis.

Lai privātmājas būvniecība atbilstu Latvijā noteiktajai likumdošanai, jāievēro sekojoši posmi:

 • Projektēšanas sagatavošana
 • Būvniecības ieceres izskatīšana
 • Būvprojekta izstrādāšana un saskaņošana

“Soli pa solim veicot dokumentu saskaņošanu, Būvatļauju var saņemt ikviens, kurš plāno būvēt ēku. Tomēr, tas prasa laiku, pieredzi un zināšanas, tādēļ mans ieteikums ir šo darbu pilnība uzticēt arhitektu birojam,” iesaka J. Kalnietis.

1.Solis – Projektēšanas sagatavošana

Lai ierosinātu privātmājas būvniecību, atbilstošās pašvaldības būvvaldē ir jāiesniedz būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā. Būvprojektā minimālā sastāvā ietilpst:

 • skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri;
 • būvprojekta ģenerālplāns uz topogrāfiskā plāna;
 • ēkas stāvu un jumta plāni;
 • ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm;
 • raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

Šim dokumentam papildus jāpievieno:

 • īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinoši dokumenti;
 • būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona;
 • saskaņojumi ar trešajām personām un citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti;
 • projektēšanas uzdevums, kuru sagatavo un paraksta būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs.

Ir jāsaņem tehniskie vai īpašie noteikumi no valsts, pašvaldību institūcijām un inženiertīklu īpašniekiem, ja tie ir nepieciešami plānotai būvniecībai.

2. Būvniecības ieceres izskatīšana

Viena mēneša laiklā būvvalde izvērtē būvniecības ieceres atbilstību normatīvajiem aktiem un pieņem lēmumu par būvniecības ieceres akceptu un izdod būvatļauju, kurā ietverti projektēšanas nosacījumi ar prasībām un būvdarbu uzsākšanas nosacījumi ar prasībām.

3. Būvprojekta izstrādāšana un saskaņošana

Pēc tam, kad saņemta būvatļauja, projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā būvvaldē jāiesniedz būvprojekts trīs eksemplāros. Būvprojekta sastāvā ir Vispārīgā, Arhitektūras un Būvkonstrukciju daļas.

Vispārīgajā daļā jāietver būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti, zemes gabala inženierizpētes dokumenti, kā arī skaidrojošs apraksts ar vispārīgo informāciju un ugunsdrošības pasākumu risinājumiem.

Arhitektūras daļā jāietver vispārīgie rādītāji un teritorijas sadaļa, būvprojekta ģenerālplāns uz topogrāfiskā plāna, savietotais projektēto inženiertīklu plāns uz topogrāfiskā plāna un teritorijas vertikālais plānojums.

Arhitektūras sadaļā jāietver ēkas jumta plāni, stāvu plāni ar izmēriem, sadalījumu un eksplikāciju, ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm, raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm, būvizstrādājumu specifikācijas.

Būvkonstrukciju daļā jāietver konstrukciju plāni, griezumi, mezgli (pamati, pārsegumi, jumts, citas slodzi nesošas konstrukcijas). Jādefinē arī vides aizsardzības pasākumi un būvizstrādājumu specifikācijas.

Būvprojektā jāietver arī Ēkai nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas, Darbu organizēšanas projekts un Ēkas energoefektivitātes novērtējums.

Būvvalde 15 darba dienu laikā izvērtē iesniegto Būvprojektu. Tad, ja ir izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, būvvalde būvatļaujā izdara atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Nākamais solis – pēc būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildīšanas pasūtītājs būvvaldē iesniedz būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus.

Tad, ja visi būvdarbu uzsākšanas nosacījumi ir izpildīti, būvvalde 5 darba dienu laikā izdara būvatļaujā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Organizēt pašam vai uzticēt darbu arhitektu birojam?

J. Kalnietis aicina sadarboties ar SIA “Arhitekt” – šajā arhitektu birojā tiek radītas projekta arhitektūras un būvkonstrukciju daļas, kā arī komunikāciju risinājumi. Biroja speciālisti veic pilnīgu projekta izstrādi, dokumentu saskaņošanu visās instancēs un nodrošina būvatļaujas saņemšanu, tādēļ klientiem nav jāvelta laiku sev nezināmiem darbiem. Ikviens interesents ir aicināts iepazīties ar Arhitekt.lv klientu atsauksmēm mājas lapā https://www.arhitekt.lv/sia-arhitekt-atsauksmes/ un pieteikties konsultācijai zvanot pa tālruņa nr. +371 24200500 vai rakstot uz epasta adresi info@arhitekt.lv.

Pievienot komentāru